Inhyrd resurs

På deltid som resurs i ert förbättringsarbete.
 
Det kan t.ex vara i roller som;

  • Arbetsmiljöledare
  • HR resurs
  • CSR-/Hållbarhetsledare
  • Kvalitetsledare


Jag har 20 års erfarenhet av förbättringsarbete i organisationer.

Tidigare roller har bla varit Miljöchef, Konsult, Arbetsmiljöledare, Projektledare, Kursledare och Lead Auditor. Inledningsvis inom bilindustrin och senare inom en stor bredd av olika branscher.