Ett kunskapsområde inom förändrings- och utvecklingsprocesser
Studie av struktur och dynamik i kommunikation och förändring- när all upplevelse och allt beteende är valt, definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.


Eng. The study of common factors in change work.

Dokumentation
Här är ett litet urval:
Monika L. Eknes & Randi Kveine (2016): GPS for endringsledelse, Fagbokforlaget
Ole Haslestad (2014): You are a Superwoman, Human Architecture Publishing
Göran Persson og Susanne Pettersson (2012): Dra åt samma håll, Natur och Kultur
Peter Nilsson (2012): Skärp dig! Hur svårt kan det vara att förändra? Framtidens Team
Emma Pihl (2012): Konfliktkompetent ledarskap, Liber
Merete Sparre (2009): Balansenøkler, Tropos Forlag
Eli Skjeseth (2014): Ledelse som kommunikasjon, Høgskolen i Lillehammer (Arbeidsnotat 202)