Bakgrund och kompetens

Jag valde högskoleutbildning utifrån intresse, miljöfrågor låg mig varmt om hjärtat så därav utbildade jag mig först till miljöingenjör. Arbetslivserfarenhet av miljöarbete inom näringslivet gav insikten om att detta i allra högsta grad handlade om samtliga medarbetarnas engagemang. Då vidareutbildade jag mig inom kommunikation och förändring. Denna kompetens har verkat som en katalysator till mina kompetensområden och gett mig flexibla verktyg för utveckling.

Jag har nu 20 års erfarenhet av förbättringsarbete i organisationer. Roller har bla varit Miljöchef, Konsult, Arbetsmiljöledare, Projektledare, Kursledare och Lead Auditor. Inledningsvis inom bilindustrin och senare inom en stor bredd av olika branscher.

Sedan 2010 är jag verksam som egenföretagare och arbetar med att skapa effektiva system; grupper, organisationer och ledningssystem som drar åt samma håll. Min vision är att uppnå hållbarhet, enkelhet och engagemang.


Kompetensområden

  • Kommunikation och förändringsarbete
  • Ledarskap
  • Förändringsledning
  • Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete
  • Verksamhetsutveckling
  • Ledningssystem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/OHSAS 18001)
  • CSR/ Miljö/ Hållbarhetsarbete i organisationer


Samarbetspartners

XLO Change Academy
https://xlo.academy/

Lloyds Register/ LRQA Sverige AB
http://www.lrqa.se


 

Vision

Bidra till en bättre värld, till kompetens och
medvetenhet som bidrar till omtänksamhet och hållbarhet.

Värdegrund

Kvalitét och kompetens
Kunden i centrum
Omtänksamhet
Ärlighet och öppenhet

 

Hört från kund

"Detta var det bästa mötet jag har varit på. Detta behöver vi mer av!"
/HR Manager efter facilitering mötet ledningens genomgång

"Jag tycker du hjälpt oss bra att få perspektiv på mötet ledningens genomgång, du har gett oss nödvändiga tips och idéer om hur vi kan lyfta arbetssättet."
/Utvecklingschef Division Väst

"Linda Nilsson fremstod på sommerens og høstens ISO 14001-revisjoner som svært kompetent og med utmerkede kommunikasjonsferdigheter. Resultatet ble at de to revisjonene ga oss nyge bidrag l forbedring av miljødelen av styringssystemet, og vi ønsker motsvarende for kvalitetsdelen også." /Quality Manager 

"Linda! 
I would like to thank you and your team for delivering a great first audit this week. I found the auditors knowledgeable, interested and focused on essentials. We will certainly use the identified findings in out improvement process. We will be looking forward to working with you in the future. Thanks"

/EHS Manager Europe, Middle East & Africa

"Tack för senast för en trevlig och givande revision som ger mervärde." 
/Supply Manager
 
"Tusen takk, Linda, både for raskt ekspedert rapport og for en konstruktiv og bevisstgjørende revisjon!" 
/Quality Manager 
 
"Vill tacka dig och dina arbetskamrater för ett mycket gott samarbete under de revisioner ni gjort här. Jag tycker det har varit mycket givande och jag har lärt mig en hel del av er." 
/Kvalitetssamordnare

"Tack för rapporten och för ett givande revisionsbesök." /QESH Manager 

"Tack för din vistelse här! Nu var jag bara med vid vissa sessioner, men lärde mig ändå en del, vilket alltid är värdefullt. Vad snabb du var med rapporten, tack så mycket." 
 
"Tack för bra dagar, verkligen givande!" /Revisorskollega Auditor under Training

"Trevligt att revidera tillsammans! Jag ska försöka anamma lite av ditt lugn. :-)" /Revisorskollega

Föreningsaktivitet: 
Ordföranden i nyhetsbrev:"I fredags samlades ca 25 av oss och fick en fartfylld och tankeväckande stund om organisationsandan. Tack för engagerat deltagande i diskussionen och tack Linda för att du ledde oss i workshopen."

Granskning av SWEDAC:
"Grattis till en bra genomförd revision. Jag bifogar rapporten från SWEDAC, idel lovord och inga avvikelser."  

Svar frågan "Jag tar med mig" workshop med tema Balans i vardagen:
"Vikten att stärka sig själv inåt, självkänsla."  "Alla övningar."