Bakgrund och kompetens


Jag brinner för att skapa fler proaktiva möjligheter och färre reaktiva problem!

Jag valde högskoleutbildning utifrån intresse, miljöfrågor låg mig varmt om hjärtat så därav utbildade jag mig först till miljöingenjör. Arbetslivserfarenhet av miljöarbete inom näringslivet gav insikten om att detta i allra högsta grad handlade om samtliga medarbetarnas engagemang. Då vidareutbildade jag mig inom kommunikation och förändring. Denna kompetens har verkat som en katalysator till mina kompetensområden och gett mig flexibla verktyg för utveckling.

Jag har nu 20 års erfarenhet av förbättringsarbete i organisationer. Roller har bla varit Miljöchef, Konsult, Arbetsmiljöledare, Projektledare, Kursledare och Lead Auditor. Inledningsvis inom bilindustrin och senare inom en stor bredd av olika branscher.

Sedan 2010 är jag verksam som egenföretagare och arbetar med att skapa effektivare system.


Kompetensområden

  • Kommunikation och förändringsarbete
  • Ledarskap
  • Förändringsledning
  • Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete
  • Ledningssystem (ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö, ISO 45001 Arbetsmiljö)
  • CSR/ Miljö/ Hållbarhetsarbete i organisationer


Samarbetspartners

XLO Change Academy
https://xlo.academy/

Lloyds Register/ LRQA Sverige AB
http://www.lrqa.se


 

Vision

Bidra till en bättre värld, till kompetens och
medvetenhet som bidrar till ökad omtänksamhet och hållbarhet.

Värdegrund

Kvalitét och kompetens
Kunden i centrum
Omtänksamhet
Ärlighet och öppenhet

 

Hört från kund

Kundåterkoppling 2019-11;
1. Vad har din organisation fått ut av mina revisionsbesök?
"Du har hjälpt oss med att se nya möjligheter på lösningar och hantering av vissa delar i verksamheten att tänka lite annorlunda än vad vi tidigare gjort."

2. Vad har jag bidragit till organisationen utöver kontroll av ISO krav?
"Att tänka i nya banor för att hantera vissa saker med nya infallsvinklar."

3. Beskriv mig i rollen som revisor med 3-5 ord. "Professionell, helhetssyn, strukturerad, ödmjuk, kommunikativ"

4. Vilka är mina 3 starkaste respektive mindre starka sidor (Vad jag kan förbättra)
"Starka, du har lätt att förstå den verksamhet du reviderar, lätt att diskutera med för att komma fram till förbättrade arbetssätt, en förmåga att ta in hur vi löst olika frågor.

Förbättra, här har lite svårt att säga vad du kan förbättra men möjligtvis är du lite försiktig, men det är också en positiv sida."


5. Om du fick beskriva mig med bara ett ord, vilket ord skulle det bli?
"Ödmjuk"

---
"Detta var det bästa mötet jag har varit på. Detta behöver vi mer av!"
/HR Manager efter facilitering mötet ledningens genomgång

Återkoppling hämtad från inboxen:
"Linda! 
I would like to thank you and your team for delivering a great first audit this week. I found the auditors knowledgeable, interested and focused on essentials. We will certainly use the identified findings in out improvement process. We will be looking forward to working with you in the future. Thanks"

/EHS Manager Europe, Middle East & Africa

"Jag tycker du hjälpt oss bra att få perspektiv på mötet ledningens genomgång, du har gett oss nödvändiga tips och idéer om hur vi kan lyfta arbetssättet."
/Utvecklingschef Division Väst

"Linda Nilsson fremstod på sommerens og høstens ISO 14001-revisjoner som svært kompetent og med utmerkede kommunikasjonsferdigheter. Resultatet ble at de to revisjonene ga oss nyge bidrag l forbedring av miljødelen av styringssystemet, og vi ønsker motsvarende for kvalitetsdelen også." /Quality Manager 

"Tack för senast för en trevlig och givande revision som ger mervärde." 
/Supply Manager
 
"Tusen takk, Linda, både for raskt ekspedert rapport og for en konstruktiv og bevisstgjørende revisjon!" 
/Quality Manager 
 
"Vill tacka dig och dina arbetskamrater för ett mycket gott samarbete under de revisioner ni gjort här. Jag tycker det har varit mycket givande och jag har lärt mig en hel del av er." 
/Kvalitetssamordnare

"Tack för rapporten och för ett givande revisionsbesök." /QESH Manager 

"Tack för din vistelse här! Nu var jag bara med vid vissa sessioner, men lärde mig ändå en del, vilket alltid är värdefullt. Vad snabb du var med rapporten, tack så mycket." 
 
"Tack för bra dagar, verkligen givande!" /Revisorskollega Auditor under Training

"Trevligt att revidera tillsammans! Jag ska försöka anamma lite av ditt lugn. :-)" /Revisorskollega

Granskning av SWEDAC:
"Grattis till en bra genomförd revision. Jag bifogar rapporten från SWEDAC, idel lovord och inga avvikelser."  

Svar frågan "Jag tar med mig" workshop med tema Balans i vardagen:
"Vikten att stärka sig själv inåt, självkänsla."  "Alla övningar."