2018 > 09

Prat

"Hata eller prata" läste jag nyligen på en valaffish. Jag tror det ligger mycket i detta. Jag brinner för att få människor att prata mer MED varandra (INTE om).

Avstånd och alla olika erfarenheter och bakgrund vi har kan lätt bli en grogrund för konflikter. Så lätt hänt att det uppstår missförstånd. T ex utifrån tolkningar av text på sociala medier där vi saknar kroppsspråket som tillägg.

Har du lekt "viskleken" när du var liten?

Enligt freds och utvecklingsforskning* är det innanförskap som är den egentliga problematiken. Rädslan som bygger murar skapar exludering och utestängande mekanismer, detta blir ett strukturellt våld.

"Vi är tränade i att knyta problem till individer." Mary Catherine Bateson

Detta är en grundsten i systemtänkandet där det också är sant att det inte finns någon objektiv verklighet att hänvisa kunskap till. Det är det sociala sammanhanget som skapar sanningarna.

Prata är en mycket viktig ingrediens till att förebygga konflikter. Det finns även fler        

Läs hela inlägget »
Etiketter: hat eller prat