2017 > 12

En sång om hopp och fred
 


Låten beskriver värdet i att vara medveten om och kunna reglera associerad respektive dissocierad position.

Detta är en uppmärksamhet jag har nu. Att välja vad jag går in i och tar till mig med "hull och hår" och vad jag mår bäst av att ha avstånd till.

Läs hela inlägget »