2017 > 08

Som jag skrev i inlägget Best Practice i organisationer har min vision när jag arbetar med organisationer varit en sk grön organisation. Denna typ av organisation och även andra finns beskrivna i boken ”Reinventing Organizations” av Frederic Laloux.

Kännetecken är att den söker rättfärdighet, likhet, harmoni, gemenskap och konsensus. Denna typ av organisationer är fortsatt hierarkiska, men ledarna delegerar befogenheter, tydliggör mål som inspirerar och bygger kultur. Organisationen erkänner att de har flera intressenter än bara ägarna och att de är socialt ansvariga. De har högre grad av jag//du sortering* än de tidigare organisationsformerna både internt och externt.


Även här drar jag en parallell till ISO, Annex SL som är den nya strukturen för alla reviderade och nya ISO standarder där de nya utgåvorna av ISO 9001 (kvalité) och ISO 14001 (miljö) är först ut. Ett tillkommande krav är nu att i planeringen av sitt ledningssystem identifiera organisationens intressenter, både interna och externa och avgöra vilka av dessa krav som skall anses som styrande. Denna kartläggning och ställningstagande skall även hållas aktuell.

Ett annat krav som har beröringspunkter är AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö som har krav på förebyggande förbättringsarbete för att förhindra bla kränkande särbehandling.

Boken beskriver ytterligare en organisationstyp, blågröna (TEAL) organisationer som jag tycker är mycket intressant. Denna formen har löst bla en vanlig problematik med bristande engagemang och ansvarstagande. Jämlikhet är även en grundförutsättning.

Exempel på kännetecken dessa har är;

Läs hela inlägget »
Etiketter: teal organisationer