2017 > 06

När Monika Eknes tipsade mig om boken ”Reinventing organizations” av Frederic Laloux och när jag fick en inblick i vad den beskriver blev jag glad! Jag fick en form på mina tankar om framgångsfaktorer i organisationer och såg att det finns många exempel på organisationer som har lyckats!

Frederic beskriver olika organisationstyper, ger dem färger och metaforiska namn. Han beskriver hur organisationer har utvecklat sig över tid, i takt med samhällets utveckling och medvetenhet.

Jag har tidigare arbetat i flera olika stora organisationer och även besökt en mängd organisationer i många olika branscher och storlek i mitt arbete. I många år har jag arbetat utifrån visionen om samarbete i organisationer med engagemang och delaktighet utan makthierarki, drama och konflikter.


Min vision som jag arbetat utifrån benämns i boken vara en grön organisation. Hierarkiska organisationer där ledare delegerar, tydliggör inspirerande mål och bygger en kultur som gör att organisationen levererar resultaten effektivt och samtidigt tar ett samhällsansvar. Delaktighet/inflytande, värderingsdrivna kulturer och intressentmodell introducerades med de gröna organisationerna. Boken tar denna organisationsform även vidare till blågrön.

Från mitt första arbete efter studierna fick jag erfarenheten av att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och därefter att upprätthålla engagemanget i organisationen för miljöarbetet. Härifrån fick jag insikt i vilken central del organisationens engagemang är. Jag gick en kurs Att skapa engagemang i miljöarbetet och valde senare att vidareutbilda mig inom kommunikation och förändring. Detta då jag insåg att detta område hade den största potentialen.

Senare i rollen som extern ISO revisor har jag sett många olika exempel på hur organisationer arbetar, olika upplägg på förbättringsarbetet. Ambitionen har sträckt sig från att innehålla krav i ISO standarderna för att erhålla certifikatet till att se mervärden i kraven och ”på riktigt” ha ambitionen att uppnå ständiga förbättringar. Jag har även sett olika modeller och metodiker gå i mode såsom t ex Lean, och olika nivåer och upplägg av införandet av dessa.

ISO 9001 och ISO 14001 uppdaterades 2015 och nu har även dessa utökade krav på organisationen att arbeta som en helhet.
Läs hela inlägget »

Funderar du på vad som är det allra viktigaste är för att lyckas med kommunikation och utvecklingsprocesser? Det gör inte jag:

Hur uppmärksam är du på gränserna mellan dig och andra?


Läs mer på https://xlo.academy/sv/kampanj-respekt/

Läs hela inlägget »
Etiketter: kampanj: respekt