2017

En sång om hopp och fred
 


Låten beskriver värdet i att vara medveten om och kunna reglera associerad respektive dissocierad position.

Detta är en uppmärksamhet jag har nu. Att välja vad jag går in i och tar till mig med "hull och hår" och vad jag mår bäst av att ha avstånd till.

Läs hela inlägget »

Värderingar

Jag städade nyligen och hittade då denna som inspirerade mig till reflektioner om hållbarhet.
 


Denna speglar mycket vad jag tror är hållbart. Jag gör mitt bästa för att agera enligt detta. Jag har upptäckt att desto bättre balans jag är i själv desto lättare är det för mig att ha fokus utåt och att ge andra, vara omtänksam. När jag har och gör det desto mer meningsfullhet och glädje känner jag i tillvaron.

Vilka värderingar har du?
Vilka värderingar har din organisation?
Vad anser du/din organisation är ”rätt”? Hur väl stämmer dessa överens?
I vilken grad lever och agerar du utifrån din egen inre kompass?

 

Läs hela inlägget »

Mål

Jag fick nyligen ett mail med slutfrasen ”hoppas du har det bra och massor att göra”. Jag tror att det var omtanke bakom samtidigt förundras jag över denna valda sanning. Att det ofta anses självklart att målet med att vara egenföretagare konstant är så hög beläggning som möjligt för maximal ekonomisk vinst.
 

Jag har haft det så tidigare, efter min första föräldraledighet hade jag en period med mycket hög beläggning som gav den högsta kreditvärdigheten. Detta är inget mål jag har idag. Kanske bör nämnas att jag då i stor utsträckning hade uppdrag som krävde resor med övernattningar.

Jag har valt en ny strategi för att nå de intentioner jag har nu. Jag har bla prioriterat tid mellan uppdragen för att skapa arbetsglädje, stabilitet och meningsfullhet. Jag värdesätter nu tid som ger utrymme för att andas, reflektera, bygga och ger mer tid till barnen och familjen. Min övergripande ledstjärna är min vision ”Bidra till en bättre värld - till hållbarhet och omtänksamhet”.

Tänk att jag har varit egenföretagare sedan 2010 i stort utan marknadsföring och ändå träffat så många kunder! Det har gett mig många värdefulla erfarenheter och en är källa till inspiration som jag är tacksam över.

Vad är viktigt för DIG? Vilka intentioner har du och VARFÖR gör du det du gör?Se gärna filmen Superkraft #6 Intentioner;
https://www.youtube.com/watch?v=CSCBsMqjmLo

Läs hela inlägget »

Som jag skrev i inlägget Best Practice i organisationer har min vision när jag arbetar med organisationer varit en sk grön organisation. Denna typ av organisation och även andra finns beskrivna i boken ”Reinventing Organizations” av Frederic Laloux.

Kännetecken är att den söker rättfärdighet, likhet, harmoni, gemenskap och konsensus. Denna typ av organisationer är fortsatt hierarkiska, men ledarna delegerar befogenheter, tydliggör mål som inspirerar och bygger kultur. Organisationen erkänner att de har flera intressenter än bara ägarna och att de är socialt ansvariga. De har högre grad av jag//du sortering* än de tidigare organisationsformerna både internt och externt.


Även här drar jag en parallell till ISO, Annex SL som är den nya strukturen för alla reviderade och nya ISO standarder där de nya utgåvorna av ISO 9001 (kvalité) och ISO 14001 (miljö) är först ut. Ett tillkommande krav är nu att i planeringen av sitt ledningssystem identifiera organisationens intressenter, både interna och externa och avgöra vilka av dessa krav som skall anses som styrande. Denna kartläggning och ställningstagande skall även hållas aktuell.

Ett annat krav som har beröringspunkter är AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö som har krav på förebyggande förbättringsarbete för att förhindra bla kränkande särbehandling.

Boken beskriver ytterligare en organisationstyp, blågröna (TEAL) organisationer som jag tycker är mycket intressant. Denna formen har löst bla en vanlig problematik med bristande engagemang och ansvarstagande. Jämlikhet är även en grundförutsättning.

Exempel på kännetecken dessa har är;

Läs hela inlägget »
Etiketter: teal organisationer
När Monika Eknes tipsade mig om boken ”Reinventing organizations” av Frederic Laloux och när jag fick en inblick i vad den beskriver blev jag glad! Jag fick en form på mina tankar om framgångsfaktorer i organisationer och såg att det finns många exempel på organisationer som har lyckats!

Frederic beskriver olika organisationstyper, ger dem färger och metaforiska namn. Han beskriver hur organisationer har utvecklat sig över tid, i takt med samhällets utveckling och medvetenhet.

Jag har tidigare arbetat i flera olika stora organisationer och även besökt en mängd organisationer i många olika branscher och storlek i mitt arbete. I många år har jag arbetat utifrån visionen om samarbete i organisationer med engagemang och delaktighet utan makthierarki, drama och konflikter.


Min vision som jag arbetat utifrån benämns i boken vara en grön organisation. Hierarkiska organisationer där ledare delegerar, tydliggör inspirerande mål och bygger en kultur som gör att organisationen levererar resultaten effektivt och samtidigt tar ett samhällsansvar. Delaktighet/inflytande, värderingsdrivna kulturer och intressentmodell introducerades med de gröna organisationerna. Boken tar denna organisationsform även vidare till blågrön.

Från mitt första arbete efter studierna fick jag erfarenheten av att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och därefter att upprätthålla engagemanget i organisationen för miljöarbetet. Härifrån fick jag insikt i vilken central del organisationens engagemang är. Jag gick en kurs Att skapa engagemang i miljöarbetet och valde senare att vidareutbilda mig inom kommunikation och förändring. Detta då jag insåg att detta område hade den största potentialen.

Senare i rollen som extern ISO revisor har jag sett många olika exempel på hur organisationer arbetar, olika upplägg på förbättringsarbetet. Ambitionen har sträckt sig från att innehålla krav i ISO standarderna för att erhålla certifikatet till att se mervärden i kraven och ”på riktigt” ha ambitionen att uppnå ständiga förbättringar. Jag har även sett olika modeller och metodiker gå i mode såsom t ex Lean, och olika nivåer och upplägg av införandet av dessa.

ISO 9001 och ISO 14001 uppdaterades 2015 och nu har även dessa utökade krav på organisationen att arbeta som en helhet.
Läs hela inlägget »

Funderar du på vad som är det allra viktigaste är för att lyckas med kommunikation och utvecklingsprocesser? Det gör inte jag:

Hur uppmärksam är du på gränserna mellan dig och andra?


Läs mer på https://xlo.academy/sv/kampanj-respekt/

Läs hela inlägget »
Etiketter: kampanj: respekt