Effektivisering/ Certifiering/ Revisioner ISO

ISO 45001 Arbetsmiljö, ISO 14001 Miljö, ISO 9001 Kvalitet
 

Effektivisering

Skapa strukturer och arbetssätt som matchar verklighetens behov. Vad är värdeskapande och vad är bara resurskrävande? Arbeta systematiskt med det sunda förnuftet som ISO kraven innebär.

Hur är den röda tråden i din organisation?
Intressenter -> Affärsplan/Vision/Strategier - Kultur & värderingar - Strukturer; Processer/Ledningssystem - Medarbetarna

En möjlighet är att jag inleder vårt samarbete med en GAP analys där jag analyserar nuläge i förhållande till ISO krav och mervärde.

Certifiering
Vid framtagande och implementering av ett ledningssystem bistår jag med att ta fram förslag och implementera strukturer, processer och arbetssätt som innehåller kraven - detta med fokus på mervärde för din organisation.

Revisioner
En ISO certifiering av din organisation visar era intressenter att ni aktivt arbetar med ständiga förbättringar och granskas regelbundet av en extern oberoende revisor. I rollen som extern revisor genomför jag sådana tredjepartsrevisioner i samarbete med Lloyd´s Register Quality Assurance.

Ett ISO krav är regelbundna interna revisoner som genomförs av en opartisk person med kunskap om ISO. Mindre organisationer vinner ofta på att anlita en extern resurs för genomförandet av dessa.

 

Vill du veta mer?

Kontakta mig, vi fixar allt i tre enkla steg;
 

  1. Boka ett kostnadsfritt möte där vi tillsammans utvärderar era behov.
  2. Jag skräddarsyr en plan med insatser som passar er.
  3. Jag genomför insatser enligt planen, utvärdering och vidare anpassning görs tillsammans löpande.