Inhyrd resurs

Jag arbetar gärna på deltid som resurs i ert förbättringsarbete.
 
Det kan t.ex vara i roller som;

  • Arbetsmiljöledare
  • HR resurs
  • Miljö-/CSR-/Hållbarhetsledare
  • Kvalitetsledare
  • Flexibel roll utifrån aktuellt behov: Personal & KMA*/ HR & HSEQ**


Jag har 20 års erfarenhet av förbättringsarbete i organisationer.

Tidigare roller har bla varit Miljöchef, Konsult, Arbetsmiljöledare, Projektledare, Kursledare och Lead Auditor. Inledningsvis inom bilindustrin och senare inom en stor bredd av olika branscher.

Jag bidrar gärna till ökad enkelhet, engagemang och mervärde i ert arbete med att innehålla krav samt uppnå ständiga förbättringar! Min bakgrund möjliggör flexibel - utifrån ert aktuella behov - arbetsfördelning inom områdena HR/Arbetsmiljö, Miljö och Kvalitet. Jag arbetar gärna inom samtliga områden, då det finns mängder av samordningsmöjligheter och synergieffekter! * KMA = Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö
** HR & HSEQ = Personal & Health & Safety, Environment and Quality