Förändringsledning

I samarbete definierar vi NU-läge och önskat NY-läge för verksamheten vilket bildar ett förändringsprojekt.

Därefter genomför jag utvecklingsinsatserna som krävs för att möjliggöra önskad förändring. Det kan handla om kulturutveckling, ledarskapsutveckling, facilitering av workshops och individuella utvecklingsinsatser.

Arbetet utvärderas löpande och utvecklingsinsatser skräddarsys för att hela tiden passa den situation som verksamheten befinner sig i. 

"Simplicity is the ultimate sophistication"
Leonardi da Vinci

Kultur- & värdegrundsutveckling

En möjlighet är att inleda med en organisationsanalys där jag analyserar nuläge, identifierar obalanser och framgångsfaktorer. Vad som är på plats och vad som behöver justeras för att leda till framgång.

Vi skräddarsyr tillsammans en process för ett utvecklingsprojekt.

Vilka sanningar finns i din organisation? Vad "sitter i väggarna" och hindrar eller stödjer detta verksamheten?


Kulturutveckling & Värdegrundsarbete
 

Speaking partner


Många ledare upplever stort värde med att ha kontinuerlig tillgång till en extern samtalspartner.

En bra samtalspartner lyssnar uppmärksamt, ställer utmanande frågor, ger nya perspektiv på olika situationer, kan bidra med erfarenheter från andra verksamheter och är en kreativ resurs för att bidra till lösningar av de problem/utmaningar som ledaren står inför.

Frågor som rör hela verksamheten, grupper och individer diskuteras utifrån ledarens behov.

 

Ledarutveckling & medarbetarutveckling

Grupputveckling


Pratar man med varandra, eller om? Arbetar man tillsammans mot gemensamma mål, eller arbetar man bara samtidigt? Grupper kan ibland hamna i obalans av olika skäl.

Vi skräddarsyr en process med hela arbetsgruppen och enskilda medarbetare som leder till ny ökad motivation och effektivitet.

Medarbetarna lär sig känna igen de kommunikationsmönster som skapar obalans och balans. De tränas att ta egna initiativ för att vända kulturen i gruppen till en positiv arbetskultur där alla kan må bra och prestera väl.


Grupputveckling

Vill du veta mer?

Kontakta mig, vi fixar allt i tre enkla steg;
 

  1. Boka ett kostnadsfritt möte där vi tillsammans utvärderar era behov.
  2. Jag skräddarsyr en plan med insatser som passar er.
  3. Jag genomför insatser enligt planen, utvärdering och vidare anpassning görs tillsammans löpande.