Mod

Hur definierar du mod, att vara modig?

Brene Brown, professor och forskare på University of Houston har ägnat tjugo år åt att forska om mod, sårbarhet, skam och empati. Hon säger att det är en paradox och för henne är den mest exakta definitionen av mod, att uppmuntra dig men försvaga mig.


"To me vulnerablity is the the most accurate measurement of courage. Courage is couraging you, but weaknessing me."

Hon skriver också att äga vår egen historia och älska oss själva under denna processen är det modigaste vi någonsin kommer att göra.

"Owing our story and loving ourselves through that process is the bravest thing we will ever do."

För mig är ovanstående sant.

Om du är intresserad av mod, sårbarhet, skam och empati se och lyssna gärna på TED Talk "The Power of Vulnerablity".

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: mod

Jag plockade nyligen upp en bok jag haft länge på nytt, "Mia Törnbloms samlade tankar om Självkänsla". Hennes historia är ett inspirerande exempel på vad träning kan åstakomma. Boken innehåller även många fler exempel detta.

Även texten nedan inspirerar mig nu. Inspirerar den dig? 


Ingredienser

Ett tydligt #jag
En passande dos #inre uppmärksamhet
En STOR dos nyttiga #presuppositioner
En – eller flera – goda #intentioner
Rikligt med själv-#pacing och tillräckligt med själv#leading
Tillit till dina #omedvetna resurser
För lång hållbarhet: tillsätt #kongruens över tid

 

Tillvägagångssätt

Starta med ett tydligt #jag: Ta ett djupt andetag och påminn dig om att du är värdefull för att du finns till. Säg "jag" när du pratar för dig själv och kräv respekt för dina gränser och acceptans av att du vet bäst för dig.

Tillsätt passande doser med #inre uppmärksamhet och


 

Läs hela inlägget »
Etiketter: självkänsla

Ingredienser

Tillgång till #dissocierat perspektiv
En passande #mönsterbrytare
En dos #leading till en ny och nyttig #strategi
Minst en god #intention
Minst en #presupposition som #ankrar till växt-tankesätt
Stora mängder #jag//du-sortering
Passande doser med #pacing


 

Tillvägagångssätt

Starta med en flexibel tillgång till ett #dissocierat perspektiv, ett helikopterperspektiv, så att du tidigt upptäcker dramadynamik med ansvarsfriskrivning, anklagelser och liknande.

Tillsätt en #mönsterbrytare, som till exempel «problemet är inte löst, även om det finns en syndabock» eller «detta önskar jag inte bidra till».

Lägg till en nypa #leading till minst en god #intention som kan ge kraft till att komma vidare, till exempel «jag önskar … Vad önskar du?».

Blanda i nyttiga #presuppositioner som #ankrar till växt-tankesätt, som till exempel «när vi vet vad vi vill – då får vi till det», «insats ger resultat» – eller något annat som passar.

Servera med riklig #jag//#du-sortering, så att alla får äga sin egen verklighet, toppad med precis så mycket #pacing tills den andra känner sig accepterad, trots att du tackat nej till en drama-dans.

Bon appetit.


 

Anm1: Undvik följande ingredienser:
Dålig #jag//#du-sortering – som kommer bidra til mer drama.
Mis#pacing – var särskilt uppmärksam på att du i drama kan bli inbjuden till att «tycka synd om» och till mys med missnöje. Detta kan alltså vara önskat och förväntad #pacing av den andra parten – och det bidrar till med drama.

Anm2: Vill du veta mer?
Kolla kursen «Konflikthantering och förhandling»


 

Läs hela inlägget »
Etiketter: drama

Prat

"Hat eller prat" läste jag nyligen på en valaffish. Jag tror det ligger mycket i detta. Jag brinner för att få människor att prata mer MED varandra (INTE om).

Avstånd och alla olika erfarenheter och bakgrund vi har kan lätt bli en grogrund för konflikter. Så lätt hänt att det uppstår missförstånd. T ex utifrån tolkningar av text på sociala medier där vi saknar kroppsspråket som tillägg.

Har du lekt "viskleken" när du var liten?

Enligt freds och utvecklingsforskning* är det innanförskap som är den egentliga problematiken. Rädslan som bygger murar skapar exludering och utestängande mekanismer, detta blir ett strukturellt våld.

"Vi är tränade i att knyta problem till individer." Mary Catherine Bateson

Detta är en grundsten i systemtänkandet där det också är sant att det inte finns någon objektiv verklighet att hänvisa kunskap till. Det är det sociala sammanhanget som skapar sanningarna.

Prata är en mycket viktig ingrediens till att förebygga konflikter. Det finns även fler        

Läs hela inlägget »
Etiketter: hat eller prat

Factfulness

I sommar har jag läst en bok som jag varmt rekommenderar, Factfulness av Hans Rosling med Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling.

Ett av de stycken som jag tyckte om och instämmer med var;
”Det viktigaste av allt är att lära” .. ”ödmjukhet och nyfikenhet. Att vara ödmjuk betyder här att vara medveten om hur lätt hänt det är att våra instinkter förvränger fakta. Det betyder att vara realistisk angående dina kunskapers omfattning. Att inte skämmas för att säga ”Jag vet inte”.

Det betyder också att när du har en åsikt ska du vara beredd på att revidera den när du får reda på nya fakta. Det är mycket avslappnande att vara ödmjuk eftersom man slipper känna pressen att ha en åsikt om allt och slipper vara ständigt beredd att försvara en massa ogrundade åsikter.


Att vara nyfiken betyder att vara öppen för ny information och aktivt söka sådan. Det betyder att ta till sig fakta som inte stämmer med ens uppfattning om världen och försöka förstå konsekvenserna av dem. Det betyder att bli nyfiken när man har gjort ett misstag, inte generad. ”Hur i hela friden kunde jag ha fel om det? Vad kan jag lära av det misstaget?” .. "Det är mycket roligare att vara nyfiken än generad, och fler saker blir intressanta på det viset.” 

Hur våra instinkter förvränger fakta skriver Rosling om.
Detta kan även beskrivas som vilka presuppositioner vi har och utgår från.

Läs hela inlägget »

En sång om hopp och fred
 


Låten beskriver värdet i att vara medveten om och kunna reglera associerad respektive dissocierad position.

Detta är en uppmärksamhet jag har nu. Att välja vad jag går in i och tar till mig med "hull och hår" och vad jag mår bäst av att ha avstånd till.

Läs hela inlägget »

Värderingar

Jag städade nyligen och hittade då denna som inspirerade mig till reflektioner om hållbarhet.
 


Denna speglar mycket vad jag tror är hållbart. Jag gör mitt bästa för att agera enligt detta. Jag har upptäckt att desto bättre balans jag är i själv desto lättare är det för mig att ha fokus utåt och att ge andra, vara omtänksam. När jag har och gör det desto mer meningsfullhet och glädje känner jag i tillvaron.

Vilka värderingar har du?
Vilka värderingar har din organisation?
Vad anser du/din organisation är ”rätt”? Hur väl stämmer dessa överens?
I vilken grad lever och agerar du utifrån din egen inre kompass?

 

Läs hela inlägget »

Mål

Jag fick nyligen ett mail med slutfrasen ”hoppas du har det bra och massor att göra”. Jag tror att det var omtanke bakom samtidigt förundras jag över denna valda sanning. Att det ofta anses självklart att målet med att vara egenföretagare konstant är så hög beläggning som möjligt för maximal ekonomisk vinst.
 

Jag har haft det så tidigare, efter min första föräldraledighet hade jag en period med mycket hög beläggning som gav den högsta kreditvärdigheten. Detta är inget mål jag har idag. Kanske bör nämnas att jag då i stor utsträckning hade uppdrag som krävde resor med övernattningar.

Jag har valt en ny strategi för att nå de intentioner jag har nu. Jag har bla prioriterat tid mellan uppdragen för att skapa arbetsglädje, stabilitet och meningsfullhet. Jag värdesätter nu tid som ger utrymme för att andas, reflektera, bygga och ger mer tid till barnen och familjen. Min övergripande ledstjärna är min vision ”Bidra till en bättre värld - till hållbarhet och omtänksamhet”.

Tänk att jag har varit egenföretagare sedan 2010 i stort utan marknadsföring och ändå träffat så många kunder! Det har gett mig många värdefulla erfarenheter och en är källa till inspiration som jag är tacksam över.

Vad är viktigt för DIG? Vilka intentioner har du och VARFÖR gör du det du gör?Se gärna filmen Superkraft #6 Intentioner;
https://www.youtube.com/watch?v=CSCBsMqjmLo

Läs hela inlägget »

Som jag skrev i inlägget Best Practice i organisationer har min vision när jag arbetar med organisationer varit en sk grön organisation. Denna typ av organisation och även andra finns beskrivna i boken ”Reinventing Organizations” av Frederic Laloux.

Kännetecken är att den söker rättfärdighet, likhet, harmoni, gemenskap och konsensus. Denna typ av organisationer är fortsatt hierarkiska, men ledarna delegerar befogenheter, tydliggör mål som inspirerar och bygger kultur. Organisationen erkänner att de har flera intressenter än bara ägarna och att de är socialt ansvariga. De har högre grad av jag//du sortering* än de tidigare organisationsformerna både internt och externt.


Även här drar jag en parallell till ISO, Annex SL som är den nya strukturen för alla reviderade och nya ISO standarder där de nya utgåvorna av ISO 9001 (kvalité) och ISO 14001 (miljö) är först ut. Ett tillkommande krav är nu att i planeringen av sitt ledningssystem identifiera organisationens intressenter, både interna och externa och avgöra vilka av dessa krav som skall anses som styrande. Denna kartläggning och ställningstagande skall även hållas aktuell.

Ett annat krav som har beröringspunkter är AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö som har krav på förebyggande förbättringsarbete för att förhindra bla kränkande särbehandling.

Boken beskriver ytterligare en organisationstyp, blågröna (TEAL) organisationer som jag tycker är mycket intressant. Denna formen har löst bla en vanlig problematik med bristande engagemang och ansvarstagande. Jämlikhet är även en grundförutsättning.

Exempel på kännetecken dessa har är;

Läs hela inlägget »
Etiketter: teal organisationer
När Monika Eknes tipsade mig om boken ”Reinventing organizations” av Frederic Laloux och när jag fick en inblick i vad den beskriver blev jag glad! Jag fick en form på mina tankar om framgångsfaktorer i organisationer och såg att det finns många exempel på organisationer som har lyckats!

Frederic beskriver olika organisationstyper, ger dem färger och metaforiska namn. Han beskriver hur organisationer har utvecklat sig över tid, i takt med samhällets utveckling och medvetenhet.

Jag har tidigare arbetat i flera olika stora organisationer och även besökt en mängd organisationer i många olika branscher och storlek i mitt arbete. I många år har jag arbetat utifrån visionen om samarbete i organisationer med engagemang och delaktighet utan makthierarki, drama och konflikter.


Min vision som jag arbetat utifrån benämns i boken vara en grön organisation. Hierarkiska organisationer där ledare delegerar, tydliggör inspirerande mål och bygger en kultur som gör att organisationen levererar resultaten effektivt och samtidigt tar ett samhällsansvar. Delaktighet/inflytande, värderingsdrivna kulturer och intressentmodell introducerades med de gröna organisationerna. Boken tar denna organisationsform även vidare till blågrön.

Från mitt första arbete efter studierna fick jag erfarenheten av att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och därefter att upprätthålla engagemanget i organisationen för miljöarbetet. Härifrån fick jag insikt i vilken central del organisationens engagemang är. Jag gick en kurs Att skapa engagemang i miljöarbetet och valde senare att vidareutbilda mig inom kommunikation och förändring. Detta då jag insåg att detta område hade den största potentialen.

Senare i rollen som extern ISO revisor har jag sett många olika exempel på hur organisationer arbetar, olika upplägg på förbättringsarbetet. Ambitionen har sträckt sig från att innehålla krav i ISO standarderna för att erhålla certifikatet till att se mervärden i kraven och ”på riktigt” ha ambitionen att uppnå ständiga förbättringar. Jag har även sett olika modeller och metodiker gå i mode såsom t ex Lean, och olika nivåer och upplägg av införandet av dessa.

ISO 9001 och ISO 14001 uppdaterades 2015 och nu har även dessa utökade krav på organisationen att arbeta som en helhet.
Läs hela inlägget »