Är du intresserad av utveckling?

- Av dig själv och din organisation?


 

Bilden visar tre blommor i närbild

Vårt samarbete


Vad önskar du att uppnå? Vad önskar du bli av med?    - För dig själv eller din organisation.          
 

Vårt samarbete utgår från att jag lyssnar på dina behov och utmaningar. Utgångspunkten är ditt behov.

Mina skräddarsydda tjänster, kurser och workshops gör din önskade förändring enklare. Jag gör det enklare för dig att lyckas!
 

Jag arbetar med att skapa effektiva system; individer, grupper och ledningssystem, dvs organisationer.


Förändringsledning för ökad effektivitet

  Utvecklingsinsatser

 • Kultur & värdegrunds-utveckling
 • Speaking partner
 • Grupputveckling
 • ISO Effektivisering, certifiering                                                                   

  Utbildning

 • Kurser                        Digitala & Fysiska
 
 • Workshops & dialogmöten            Utforska olika perspektiv med dialogen som verktyg   
Bilden visar en arbetsgrupp som gör high five

Inhyrd resurs
Resurs i den ständiga förbättringsresan
 

Det kan vara i roller som;
 • Arbetsmiljöledare
 • HR resurs
 • Miljö-/CSR-/Hållbarhetsledare
 • Kvalitetsledare
 • Flexibel roll utifrån aktuellt behov: HR & KMA


Man kan kalla mig för en organisationskonsult som arbetar med organisations- och ledarutveckling. Jag arbetar med att skapa effektiva system; individer, grupper och ledningssystem, dvs organisationer.

Jag erbjuder förändringsledning för utveckling av kultur och struktur. I samarbete definierar vi NU-läge och önskat NY-läge för verksamheten vilket bildar ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsinsatser kan vara facilitering av workshops, kurser och även individuella utvecklingsinsatser där jag verkar som speaking partner för utveckling av ledare och medarbetare.

Det handlar ofta om utveckling av BÅDE kulturen och strukturen. Strukturen kan ha en utgångspunkt i ISO certifiering eller effektivisering.

En av mina arbetsformer är inhyrd resurs på deltid där jag verkar som en resurs i din organisations arbete med ständiga förbättringar inom personal-, arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete.

 

Förändringsledning                       ISO Arbetsmiljö, Miljö, Kvalitet                       Kurser                       Workshops & dialogmöten                       Inhyrd resurs