Är du intresserad av utveckling, av dig själv och din organisation?
Söker du därför inspiration och information om Disciplindas tjänster och kurser?

Då har du hittat rätt, varmt välkommen!

 

Bilden visar tre blommor i närbild

Vårt samarbete


Vad önskar du att uppnå? Vad önskar du bli av med? För dig själv eller din organisation.          
 

Vårt samarbete utgår från att jag lyssnar på dina behov och utmaningar. Utgångspunkten är ditt behov.


Jag gör det enklare för dig att lyckas! Mina skräddarsydda tjänster, kurser och workshops gör din önskade förändring enkel.
 

Jag arbetar med att skapa effektiva system; individer, grupper, organisationer och ledningssystem. Min vision är att uppnå ökad hållbarhet, enkelhet och engagemang.


Förändringsledning för ökad effektivitet

  Uppdrag

 • Förändringsledning
 
 • Kultur & värdegrunds-utveckling
 
 • Speaking partner
 
 • Grupputveckling
 
 • ISO Effektivisering, certifiering                                                                   

  Utbildning

 • Kurser                        Digitala & Fysiska
 
 • Workshops & dialogmöten            Utforska olika perspektiv med dialogen som verktyg   
Bilden visar en arbetsgrupp som gör high five

Inhyrd resurs

På deltid som resurs i ert förbättringsarbete.
 

Det kan t.ex vara i roller som;
 • Arbetsmiljöledare
 • HR resurs
 • CSR-/Hållbarhetsledare
 • Kvalitetsledare


Man kan kalla mig för en managementkonsult som arbetar med organisations- och ledarutveckling. Jag arbetar med att skapa effektiva system; individer, grupper, organisationer och ledningssystem.

Jag erbjuder förändringsledning för utveckling av kultur och struktur. I samarbete definierar vi NU-läge och önskat NY-läge för verksamheten vilket bildar ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsinsatser kan vara facilitering av workshops, kurser och även individuella utvecklingsinsatser där jag verkar som speaking partner för utveckling av ledare och medarbetare.

Det handlar ofta om utveckling av BÅDE kulturen och strukturen. Strukturen kan ha en utgångspunkt i ISO certifiering eller effektivisering.

En av mina arbetsformer är inhyrd resurs på deltid där jag verkar som en resurs i din organisations HR, arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete.

 

Förändringsledning                       ISO Arbetsmiljö, Miljö, Kvalitet                       Kurser                       Workshops & dialogmöten                       Inhyrd resurs
 


Nääs Fabriker, Spinnerivägen 1, 448 51 Tollered