Vad önskar du uppnå?
Vad önskar du bli av med?

- För dig själv eller din organisation

Vårt samarbete utgår från att jag lyssnar på dina behov och utmaningar. Jag gör det enklare för dig att lyckas! Mina skräddarsydda tjänster, kurser och workshops gör din önskade förändring enkel.

 

Jag skapar effektiva system; individer, grupper, organisationer och ledningssystem som drar åt samma håll. Min vision är att uppnå hållbarhet, enkelhet och engagemang.
 

  Konsultuppdrag

  • Förbättringsledning
  • Kultur och värdegrund
  • Facilitering och samtalsledning; Utforska olika perspektiv med dialogen som verktyg
  • Organisationsanalys;  Identifiera de dolda resurserna
  • Revisioner; interna och externa/ tredjeparts; enligt ISO 9001 Kvalité, ISO 14001 Miljö, ISO 45001/OHSAS 18001 Arbetsmiljö
  • Organisationsdesign och processer; Skapa strukturer och arbetssätt som matchar verklighetens behov
  • Framtagande, uppdatering, effektivisering av ledningssystem enligt ISO


 

  Utbildning

  • Kurser; Digitala & Fysiska
  • Workshops
  • Inspirationsföreläsningar
   Vanliga kundsspecifika teman;

   Företagskultur, värderingar
   Arbetsglädje
   Samsyn, "Dra åt samma håll"
   Motivation, skapa engagemang
   Konstruktiv schysst feedback
   Effektiva möten
   Framgångsrikt Ledarskap
   Konflikthantering

Inhyrd resurs

På deltid som resurs i ert förbättringsarbete